Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007
Utgivningsår:2007
Omfång:115 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708023
Serie:Propositioner nr. 2007/08:23
Ämnesord:Övrigt

Pris: 72 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB