Prop. 2007/08:21 Ändringar i tullagen, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:21 Ändringar i tullagen, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:21
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 28 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB