Prop. 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen
   
 
Titel:Prop. 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen
Utgivningsår:2007
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB