Prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
   
 
Titel:Prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
Utgivningsår:2007
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:29
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB