Kunskap och nationers välstånd
   
 
Författare:Warsh David
Titel:Kunskap och nationers välstånd
Utgivningsår:2007
Omfång:456 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695201
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Ekonomijournalisten David Warsh redogör för debatten kring ekonomisk tillväxt som fördes av ett antal nationalekonomer mellan åren 1979 och 1994. Insiktsfullt berättar Warsh historien om uppkomsten av den nya tillväxtteorin samtidigt som han tecknar skarpsinniga porträtt av de tidiga ekonomerna som lagt grunden till teorin: Adam Smith, Alfred Marshall och John Maynard Keynes, och en ny våg av teoretiker som Robert Solow, Kenneth Arrow, Robert Lucas och Paul Romer.

Originalets titel är Wealth and the Knowledge of Nations. Översättning av Gunnar Sandin.
 
  © 2017 Jure AB