Prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2006:22 samt prop. 2007/08:20.
Utgivningsår:2007
Omfång:316 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:15
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB