Prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
   
 
Titel:Prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Anmärkning:Se även SOU 2006:97 samt prop. 2007/08:15.
Utgivningsår:2007
Omfång:207 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:20
Ämnesord:Arbetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB