Prop. 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg
   
 
Titel:Prop. 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg
Anmärkning:Se även Ds 2004:42.
Utgivningsår:2007
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB