Statsbyggnad
– Den offentliga maktens organisation
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Statsbyggnad – Den offentliga maktens organisation
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:115 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695324
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt

SLUT på förlag
I praktiken har makten att förbereda och genomföra de offentliga besluten överlåtits på anställda tjänstemän. Denna översikt över dagens offentliga sektor är ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan demokrati och byråkrati. Den offentliga makten utövas i ett samspel mellan många olika myndigheter och organisationer.

Boken berättar om hur makten är organiserad på statlig, regional, kommunal och internationell nivå. Det visar sig att dagens maktstruktur i mycket bestämts av tillfälligheter. Den offentliga makten i en demokrati måste emellertid ytterst grundas på att medborgarna förstår och samtycker till statsskickets grunder.

Olof Petersson är professor i statskunskap och forskningsledare vid SNS.
 
  © 2017 Jure AB