Inflation
   
 
Författare:Fregert Klas
Titel:Inflation
Utgivningsår:2007
Omfång:95 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695348
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 29
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Varför blev 1900-talet det sekel då inflationen blev ett allmänt samhällsproblem, samtidigt som det fanns möjligheter att lösa problemet? Ett av svaren är att de kortsiktiga vinster som inflationen ger har varit lockande för de styrande. I dag är riskerna för inflation lägre än på mycket länge, men frågan är om den låga inflationen kommer att hålla i sig. Är inflationen död? Boken ger svar på vad inflation är, hur den uppstår och vilka dess effekter är.

Klas Fregert är docent och universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB