Prop. 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2004:118.
Utgivningsår:2007
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB