Företagsvärdering
– en översikt av området baserat på erfarenhet
   
 
Titel:Företagsvärdering – en översikt av området baserat på erfarenhet
Utgivningsår:2007
Omfång:66 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144050195
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers utför företagsvärderingar i många olika sammanhang. I deras nära kontakter med näringsliv och offentlig verksamhet blir de ofta anlitade vid strategiska investeringsbeslut, omstruktureringar och företagsöverlåtelser. Den erfarenhet och kunskap de erhåller i sin verksamhet ger kompetens såväl att analysera ett företags historiska utveckling som att bedöma dess framtida potential. I denna skrift redovisas på ett överskådligt sätt deras erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.
 
  © 2017 Jure AB