Stabiliseringspolitik
   
 
Författare:Söderström Hans Tson
Titel:Stabiliseringspolitik
Utgivningsår:2008
Omfång:96 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695416
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 31
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag
Hur skall politiken bedrivas för att åstadkomma samhällsekonomisk balans med hög och jämn sysselsättning utan att inflationen tar fart? Vilken roll spelar finanspolitiken, som beslutas av regering och riksdag? Vilken roll spelar Riksbankens penningpolitik? Vad bör målet vara för en framgångsrik stabiliseringspolitik?

Svensk stabiliseringspolitik har genomgått stora förändringar under det senaste seklet, från guldmyntfot och fast växelkurs fram till dagens inflationsmål och krav på överskott i statsbudgeten. Här ges en förklaring till den stabiliseringspolitik som bedrivs idag som resultatet av en utvecklingsprocess där det makroekonomiska tänkandet förändrats i samspel med erfarenheter av tidigare politik.

Hans Tson Söderström är docent i nationalekonomi och adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB