Regeringens skrivelse 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007
Utgivningsår:2008
Omfång:130 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708114
Serie:Propositioner nr. 2007/08:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB