Prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:116
Ämnesord:Offentlig rätt , Insolvensrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB