Prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
   
 
Titel:Prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
Anmärkning:Se även SOU 2007:113.
Utgivningsår:2008
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:119
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB