Prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet
   
 
Titel:Prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet
Anmärkning:Se även SOU 2003:111 och prop. 2005/06:5.
Utgivningsår:2008
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:134
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB