Prop. 2007/08:138 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
   
 
Titel:Prop. 2007/08:138 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Utgivningsår:2008
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB