Regeringens skrivelse 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld
Utgivningsår:2008
Omfång:115 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708140
Serie:Propositioner nr. 2007/08:140
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB