Prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
   
 
Titel:Prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
Anmärkning:Se även Ds 2008:9.
Utgivningsår:2008
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:141
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB