Prop. 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Anmärkning:Se även Ds 2008:6.
Utgivningsår:2008
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:144
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB