Den vite mannens börda
   
 
Författare:Easterly William
Titel:Den vite mannens börda
Utgivningsår:2008
Omfång:463 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695461
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 255 SEK exkl. moms
William Easterly, en av världens mest kända utvecklingsekonomer, går här till attack mot västerlandets tragiska och övermodiga försök att omforma resten av världen till sin egen avbild.

Easterly beskriver det han kallar världsfattigdomens dubbla tragedi; där den första består i att så många människor tycks vara dömda till ett förkrympt och eländigt liv och en alltför tidig död; den andra i att det efter femtio år samt 2,3 biljoner biståndsdollar för att komma till rätta med den första tragedin fortfarande finns så lite resultat att visa upp.

Samtidigt som vi i västvärlden predikar frihetens och det personliga ansvarets evangelium, tillåts biståndsbyråkratier som Internationella valutafonden och Världsbanken blanda sig i de så kallade utvecklingsländernas inre angelägenheter. Vi avsvär oss allt ansvar för det faktum att läget i flertalet länder, vars angelägenheter vi blandat oss i, snarare försämrats än förbättrats. Kan det förhålla sig så att vi alls inte vet så mycket om den magiska trollformel som öppnar dörren till välstånd som vi inbillar oss?

William Easterly är professor i ekonomi vid New York University och ledamot av Center for Global Development. Han var i över sexton år ledande ekonomisk forskare vid Världsbanken. Utöver sina akademiska arbeten har han under senare år ofta skrivit i bland annat Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, Forbes och Foreign Policy. Förutom i Ryssland har han varit verksam på flera ställen i tredje världen, främst i Afrika och Latinamerika.
 
  © 2017 Jure AB