Prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2007:2.
Utgivningsår:2008
Omfång:122 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:163
Ämnesord:Processrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB