Prop. 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektion för strategiska produkter
   
 
Titel:Prop. 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektion för strategiska produkter
Anmärkning:Se även SOU 2005:9.
Utgivningsår:2008
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708166
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:166
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB