Ds 2008:55 Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?
– En diskussionspromemoria
   
 
Titel:Ds 2008:55 Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? – En diskussionspromemoria
Utgivningsår:2008
Omfång:212 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230336
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:55
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 204 SEK exkl. moms
Utredningsuppdraget avser en översyn av konsumenttjänstlagen, med särskilt sikte på en utvidgning av lagens område. Det bör enligt direktiven eftersträvas ett så brett tillämpningsområde som möjligt, samtidigt som behovet av en enkel och sammanhållen reglering skall tillgodoses. Bland annat avses en tillämpning av lagen på offentliga tjänster. Reglerna skall ge uttryck för en god balans mellan näringsidkarnas och konsumenternas intressen.
 
  © 2017 Jure AB