Arkivvård
– en handbok
   
 
Författare:Appelquist Jan
Titel:Arkivvård – en handbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:115 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139104354
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Arkivvård tas i denna bok upp ur flera perspektiv; den egna verksamheten, rättskipningen, kontroll, forskning och kulturarvet. Här beskrivs regler för till exempel registrering, diarieföring, uppläggning av dokumentregister samt undantag från offentlighetsprincipen. Denna andra upplaga har uppdaterats utifrån förändrade regler och standarder. Inom den digitala arkiveringen har den tekniska utvecklingen även initierat en del förändringar i boken.
 
  © 2017 Jure AB