Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:848 sid.
Förlag:I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
ISBN:9789197603829
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 546 SEK exkl. moms
Den här rättsfallssamlingen utges primärt för kurser i aktiebolagsrätt. Urvalet av rättsfall är dock jämförelsevis fylligt och rättsfallssamlingen bör
även vara en tillgång i bokhyllan för de flesta som arbetar med aktiebolagsrätt och som då och då behöver leta bland rättsfallen.

Rättsfallen är indelade i följande avsnitt:
– Bildande, aktier etc.
– Organ, ställföreträdare, behörighet och befogenhet.
– Kapital, vinstutdelning, låneförbud etc.
– Skadestånd etc.
– Speciella ansvarsgrunder (ansvarsgenombrott, bulvanskap, kollusion).
– Upplösning.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han håller fördjupningskurser i aktiebolagsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor med bland annat omfattande erfarenhet från aktiebolagsrättens
område.
 
  © 2017 Jure AB