Virksomhedspant
   
 
Författare:Bang-Pedersen Ulrik Rammeskow , Petersen Lars Lindencrone , Spanggaard Thorvald
Titel:Virksomhedspant
Utgivningsår:2008
Omfång:231 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:9788761921314
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 887 SEK exkl. moms
I bogen behandler forfatterne blandt andet spørgsmålene:

Hvilke aktiver kan virksomhedspantsættes?

På hvilken måde og til fordel for hvem kan der stiftes virksomhedspant og fordringspant?

Hvilken beskyttelse giver en negativerklæring?

Hvordan er prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og andre rettigheder?

Bogen henvender sig til advokater, bankjurister og alle andre med interesse for finansieringsret og insolvensret.
 
  © 2017 Jure AB