SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta
   
 
Titel:SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta
Anmärkning:Delbetänkande av 2007 års insolvensutredning.
Utgivningsår:2008
Omfång:295 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230582
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:82
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms
I denna utredning behandlas hur förfarandet för företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet, med förslag om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för företagets skulder.

Inom detta ämne utreds ett stort antal frågor, exempelvis:
- Är det lämpligt att införa ett samlat förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs?
- Vilka lagändringar kan bli aktuella som innebär att förbudet mot att i konkurs återvinna skatter och avgifter avskaffas?
- Varför söker inte (eller beviljas inte) personer som är så skuldsatta att de inom överskådlig framtid inte kan betala sina skulder skuldsanering?
- Vilka åtgärder kan underlätta för dessa personer att ta sig ur överskuldsättningen?
 
  © 2017 Jure AB