Prop. 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Utgivningsår:2008
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen ändras så att övergångstiden under vilken register i polisens verksamhet får föras med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2009.

Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB