Prop. 2008/09:26 Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:26 Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:26
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till en särskild lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.

Lagen föreslås träda i kraft den 31 december 2008.
 
  © 2017 Jure AB