Prop. 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket
   
 
Titel:Prop. 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket
Utgivningsår:2008
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809023
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen att verksamheten vid Vägverkets enhet Vägverket Produktion överförs till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet - direkt eller genom dotterbolag - inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Även verksamheterna vid Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering föreslås överföras till ett av staten helägt aktiebolag. Det nybildade bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva konsultverksamhet, huvudsakligen inom trafik- och transportområdet.

Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009.

Regeringen bedömer också i propositionen att verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion bör överföras till ett av staten helägt aktiebolag och att bolagiseringen bör genomföras så snart det finns en fungerande konkurrens på marknaden för drift och underhåll samt investeringar på järnvägsområdet.
 
  © 2017 Jure AB