Prop. 2008/09:13 Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:13 Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB