Prop. 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning
   
 
Titel:Prop. 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning
Utgivningsår:2008
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) som rör andrahandsupplåtelse av hyreslägenhet.

Förslagen innebär följande. Möjligheterna till andrahandsupplåtelse utvidgas. Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till sådan upplåtelse när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse eller studier på annan ort har beaktansvärda skäl för att hyra ut sin lägenhet. I dag kan den som har tagit ut en hyra som inte är skälig bli återbetalningsskyldig upp till två år bakåt i tiden. Den tiden förkortas till ett år. Slutligen förtydligas att det avgörande för om hyresvärdens samtycke krävs för en andrahandsupplåtelse är om upplåtelsen har skett för självständigt brukande.

Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB