Prop. 2008/09:37 Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse
   
 
Titel:Prop. 2008/09:37 Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse
Utgivningsår:2008
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:37
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 56 SEK exkl. moms
Det har förekommit skatteupplägg genom att fastigheter överlåts till eller från handelsbolag till ett pris som väsentligt understiger marknadsvärdet, så kallad underprisöverlåtelse. Regeringen föreslår därför lagändringar för att förebygga skatteplanering.
 
  © 2017 Jure AB