Prop. 2008/09:42 Ändringar i vallagen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:42 Ändringar i vallagen m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att väljare som är bosatt utomlands skall få särskilda utlandsröstkort. Därutöver förslås vissa tekniska justeringar i vallagen m.m.
 
  © 2017 Jure AB