Prop. 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall
   
 
Titel:Prop. 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall
Utgivningsår:2008
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:76
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att forumregeln i 20 kap. 8 § miljöbalken ändras, så att mål om tillstånd till verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för att ta hand om och slutförvara använt kärnbränsle eller kärnavfall ska prövas av en miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna är belägen eller avses att vara belägen.
 
  © 2017 Jure AB