Ds 2008:79 Sjömäns ersättning vid sjukdom
   
 
Titel:Ds 2008:79 Sjömäns ersättning vid sjukdom
Utgivningsår:2008
Omfång:42 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230848
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:79
Ämnesord:Arbetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 176 SEK exkl. moms
I denna promemoria, som har tagits fram i samarbete med Socialdepartementet, föreslås att sjömän i inre fart inte längre ska omfattas av rätten till sjuklön enligt sjömanslagen. För sjömän i när- och fjärrfart föreslås att rätten enligt sjömanslagen till full lön av arbetsgivaren behålls så länge de är ombord. För sjömännen i närfart ska dock rätten till full lön endast gälla de första 14 dagarna i sjukperioden.

De sjömän som inte längre får rätt till full sjuklön av redaren enligt sjömanslagen kommer i stället att omfattas av reglerna om sjuklön i lagen (1991:1047) om sjuklön och i lagen (1962:381) om allmän försäkring, dvs. samma regler som gäller för landanställda.
 
  © 2017 Jure AB