Svenska företagsledare under hundra år
   
 
Författare:Fagerfjäll Ronald
Titel:Svenska företagsledare under hundra år
Utgivningsår:2008
Omfång:96 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695829
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 36
Ämnesord:Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
1900-talet blev i flera avseenden den svenska företagsledarens sekel. Det började med Separators framgångar på den internationella jordbruksmarknaden och fortsatte med bildandet av världsföretag som Tändsticksbolaget, L M Ericsson, Aga och SKF. På 1980-talet fanns det knappast något land i världen som i förhållande till sin storlek hade så många stora världsomfattande företag och därmed så många internationellt orienterade företagsledare.

Författaren beskriver en sekellång blågul evolution som styrts av tvära kast och kriser. Sverige är i dag fortfarande en extremt internationell ekonomi men nu med andra ägare.

Krig, finanskrascher, politiska växlingar och hårdnande internationell konkurrens bryter perioder av jämntjock tillväxt. På så sätt har boken en aktuell koppling till den finanskris som världen upplever.

Ronald Fagerfjäll har som journalist och analytiker bevakat de svenska stora börsföretagen i nära fyrtio år.

 
  © 2017 Jure AB