Barnperspektiv inom handikappråden
– En uppföljande studie bland landsting och kommuner 2008
   
 
Titel:Barnperspektiv inom handikappråden – En uppföljande studie bland landsting och kommuner 2008
Utgivningsår:2008
Omfång:34 sid.
Förlag:Barnombudsmannen
ISBN:9789187448607
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Barnombudsmannen rapporterar nr. BR2008:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 83 SEK exkl. moms
I vilken utsträckning bevakar handikappråden i landsting och kommuner barns och ungas rättigheter? Barnombudsmannen konstaterar att det fortfarande finns stora brister när det gäller barnperspektiv i handikappråden. Få tar upp frågor som rör barn och unga och få lyssnar till vad barn och unga anser i olika sakfrågor. Denna rapport är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2004.
 
  © 2017 Jure AB