Från beslut till praktik
– Barnkonventionen i kommunala verksamheter
   
 
Titel:Från beslut till praktik – Barnkonventionen i kommunala verksamheter
Utgivningsår:2008
Omfång:52 sid.
Förlag:Barnombudsmannen
ISBN:9789187448584
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Barnombudsmannen rapporterar nr. BR2008:4
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 113 SEK exkl. moms
Barnombudsmannen bevakar löpande kommunernas arbete med barnkonventionen och ser att många kommuner har goda förutsättningar att genomföra denna. En av de stora utmaningarna är att omsätta beslut och skrivningar i styrdokument till praktik och handling. Det är först när barn och ungdomar märker skillnad som barnperspektivet verkligen har fått fäste. Denna rapport redovisar svaren på 2007 års undersökning.
 
  © 2017 Jure AB