Ds 2000:52 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å den ena sidan och Schweiz å andra sidan
– ett avtal inom sju sektorer
   
 
Titel:Ds 2000:52 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å den ena sidan och Schweiz å andra sidan – ett avtal inom sju sektorer
Utgivningsår:2000
Omfång:182 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212927
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:52
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att Sverige skall ratificera avtalet mellan EU och Schweiz när det gäller fri rörlighet för personer. Detta avtal ingår i ett paket med sex andra avtal.
 
  © 2017 Jure AB