Prop. 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet
Utgivningsår:2008
Omfång:107 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i Centrala studiestödsnämndens (CSN) studiestödsverksamhet, studiestödsdatalagen. Lagen ska gälla utöver personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förslaget innebär att personuppgiftsbehandlingen inom studiestödsområdet får en lagreglering som är anpassad till den tekniska utvecklingen.
 
  © 2017 Jure AB