Vänbok till Bertil Södermark
   
 
Titel:Vänbok till Bertil Södermark
Utgivningsår:2009
Omfång:285 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014171
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Med denna Vänbok hyllas advokaten Bertil Södermark för sina stora och betydelsefulla insatser i advokatyrket. Intressanta artiklar av en rad framstående domare, professorer och advokater presenteras i boken.

Det är få jurister som har haft så många uppmärksammade ärenden och mål i domstol och inför skiljenämnder som Bertil Södermark. Han har alltid stått upp för sina klienter hur mycket det än har blåst. Vid en utvärdering anordnad av Dagens Industri hösten 2002 utsågs han till Sveriges främste processadvokat. Bertil Södermark har med sin erfarenhet och kompetens betytt mycket för Advokatfirman Södermark. Bertil Södermark har också intagit framträdande roller inom Advokatsamfundets styrelse och dess Disciplinnämnd. Han har varit en anlitad föreläsare och deltagit i olika utredningar. För att visa firmans uppskattning av Bertil har firman initierat framtagandet av en Vänbok. Vänboken innehåller intressanta artiklar av en rad framstående domare, professorer och advokater, samt en intervju med Bertil Södermark.

Innehåll

Lars Göthlin och Torgny Wetterberg: Bertil Södermark - en advokat
Anne Ramberg: Om förtroende för ett gammalt yrke
Lena Frånstedt Lofalk: Några ord om intressekonflikter i det nya advokatetiska regelverket
Tomas Nilsson: Något om besticknings- och mutbrotten
Christer Söderlund: Problemet med frånvarande svarandeparter i internationella skiljeförfaranden
Claes Lundblad: Några frågor om skiljemannajäv
Claes Zettermarck och Anders Reldén: Bör lagen om skiljeförfarande internationaliseras?
Jan Kleineman: Principen jura novit curia - särskilt i skiljeförfaranden
Einar Wanhainen: Sakkunniga skiljemän
Michael Mohammar och Therese Isaksson: Några reflektioner kring handläggningen av mål om klander enligt lagen om skiljeförfarande
Johan Munck: Högsta domstolens äldsta mål - ett drama i fem akter
Torkel Gregow: Diskonto eller referensränta - en fråga om tillämpning av räntelagen på tidigare avtal och exekutionstitlar
Lars Edlund: Handelsagenturlagen som analogikälla
Stefan Lindskog: Om goda seder och sedesvidriga avtal
Lars Heuman: Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar
Bo G. H. Nilsson och Margarita Skeppstedt: Om effektiv process
Mikael Mellqvist: Överraskande processföring - problem eller möjlighet
Per Sandén: Intervju med Bertil Södermark

 
  © 2017 Jure AB