Prop. 2008/09:117 Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten
   
 
Titel:Prop. 2008/09:117 Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten
Utgivningsår:2009
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:117
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att de lagstadgade kraven på att Högsta domstolen och Regeringsrätten ska vara indelade i avdelningar tas bort. I stället överlåts åt domstolarna att besluta om indelning i avdelningar. Vidare föreslås förändringar av sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten. Sammansättningen med fem ledamöter förbehålls prövning i sak av sådana frågor som utgör domstolarnas centrala rättskipande uppgifter. I övriga fall ska det enligt förslaget överlämnas åt domstolarna att för varje mål eller ärende besluta sammansättningen. Regeln om halvt plenum för Högsta domstolen tas bort. Därutöver anpassas sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten så att de blir mer likartade. Förslagen väntas leda till ökad effektivitet. Till följd av detta kan domstolarna ägna mer tid åt prejudikatbildning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB