Det entrepriseretlige hjemmelsproblem
   
 
Författare:Hansen Ole
Titel:Det entrepriseretlige hjemmelsproblem
Utgivningsår:2008
Omfång:470 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757418637
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1276 SEK exkl. moms
Denne bog handler om centrale, entrepriseretlige retskildespørgsmål. I bogen behandles det hjemmelsproblem, som alle, der har beskæftiget sig med entrepriseretten, er blevet konfronteret med:

Hvilken rolle spiller parternes aftale som grundlag for afgørelsen af typiske, entrepriseretlige tvister? Hvilken betydning har det, at der
hersker usikkerhed om aftalens nærmere indhold og om de omstændigheder, hvorunder arbejderne skal udføres?

I bogens teoretiske del undersøges, i hvilket omfang gængse, kontraktretlige ræsonnementer udgør egnede grundlag for afgørelsen af
entrepriseretlige typetvister, og forfatteren peger på, at både deliktretten og visse dele af selskabsretten synes at påvirke afgørelsen
af disse tvister.

I bogens praktiske del foretager forfatteren en grundig undersøgelse af udvalgte, entrepriseretlige typetvister under inddragelse af den betydelige rets- og voldgiftspraksispåområdet.

Forfatteren er ansat ved Københavns Universitet og har tidligere som advokat arbejdet med entrepriseretten. Det entrepriseretlige hjemmelsproblem er hans disputats.
 
  © 2017 Jure AB