Redovisningens normer och normbildare
– En nationell och internationell översikt
   
 
Författare:Nilsson Stellan
Titel:Redovisningens normer och normbildare – En nationell och internationell översikt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:150 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144043982
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

SLUT på förlag
Redovisningens normer och normbildare ger en kortfattad översikt över redovisningens traditioner, normer och teorigrunder i både Sverige och övriga delar av världen. Med exempel från verkligheten visar författaren hur man praktiskt arbetar med redovisningens teorier. Boken innehåller en beskrivning av de viktigaste normbildande organisationerna inom redovisningsområdet, liksom en övergripande genomgång med exempel på konkreta skillnader i redovisningsnormerna mellan Sverige och framförallt USA. I denna tredje upplaga kommenterar författaren Sarbanes Oxley Act i USA och Förtroendekomissionens rapport i Sverige. Boken har uppdaterats med den senaste utvecklingen på redovisningsområdet. Boken är avsedd som lärobok och uppslagsbok på universitetskurser inom redovisningsområdet. Även på kurser inom exempelvis handelsrätt ger boken ett kompletterande perspektiv till den juridiska synen på normer och normbildning. Den innehåller rikliga förslag på fördjupningslitteratur och referenser för den som vill läsa vidare om någon speciell fråga.
 
  © 2017 Jure AB