Prop. 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB