Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad
   
 
Författare:Nord Gunnar , Thorell Per
Titel:Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad
Utgivningsår:2009
Omfång:177 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233515
Serie:Corporate Governance Forum
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 373 SEK exkl. moms
Kapitalmarknaden har förändrats radikalt under senare år. Avregleringar har öppnat för en internationalisering av ägandet och i många av de stora svenska börsbolagen är idag utländska ägare i majoritet. Men också ägarstrukturen har förändrats. Det är inte privata utan institutionella ägare som dominerar. Det gäller i Sverige och i övriga världen. Samtidigt har det utvecklats en kapitalmarknad utanför börsen bl.a. genom hedgefonder och private equityfonder.

Corporate Governance Forum har samlat ett antal forskare och praktiker med intresse för regelfrågor på kapitalmarknaden för att diskutera vad ägarförändringarna bör få för inverkan på regleringen av kapitalmarknaden. Behövs en mer radikal reformering av regleringen än den som hittills presenterats från EU och som införts i den svenska lagstiftningen? Resultatet av dessa diskussioner presenteras i denna bok.

Författarna tar upp en rad regleringsfrågor som har betydelse för regelverkets effektivitet och ändamålsenlighet. Frågor som behandlas är bl.a. behovet av en grundlig analys av motiven för en reglering, självregleringens framtid, behovet av effektiva tvistlösningsmodeller, tillsyns- och övervakningsfrågor samt beroendet av den EG-rättsliga regleringen.

Redaktörer för skriften är Gunnar Nord och Per Thorell.


INNEHÅLL:

- Regelgivningen från Bryssel – till nytta för den svenska värdepappersmarknaden? av Lars Afrell
- Revisorns rapportering till värdepappersmarknaden av Adam Diamant
- Regleringsteknik på export av Kerstin Hermansson & Per-Ola Jansson
- Statlig reglering av handel med aktier av Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg
- Ökar den nya redovisningstillsynen förtroendet för börsföretagens finansiella rapportering? av Claes Norberg & Per Thorell
- Corporate Governance-tvister och deras ”ägare” av Eric M. Runesson
- En principbaserad tillsyn och reglering – Finansinspektionen på villospår? av Hans Schedin
- Skandaldriven och problemdriven reglering av Daniel Stattin
 
  © 2017 Jure AB