Prop. 2008/09:175 Gränslös kunskap
– högskolan i globaliseringens tid
   
 
Titel:Prop. 2008/09:175 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
Utgivningsår:2009
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:175
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms
I propositionen lämnar regeringen förslag om gemensamma examina och redogör för hur internationaliseringen av den högre utbildningen bör främjas.
 
  © 2017 Jure AB